ایمنی شیشه ها در زلزله

ایمنی شیشه ها در زلزله

ایمنی شیشه ها در زلزله – شیشه های ساختمان به دلیل زلزله, طوفان و اغتشاشات شهری همواره در معرض شکست قرار دارند.
قطعات شکسته شده شیشه بسیار خطرناک و مرگبار هستند.
در بسیاری از موارد هنگام وقوع زلزله به دلیل استحکام کافی سازه و یا کم بودن شدت زمین لرزه آسیب جدی به بنا وارد نمی شود اما در همین موارد، شیشه ها (به خصوص در ساختمان های نمای شیشه ای) عامل اصلی جراحت و مرگ و میرند.
شیشه هایی که با لایه ای از رنگ و رزین نقاشی می شوند علاوه بر زیبایی بی نظیر خود در هنگام وقوع حادثه نیز استحکام نسبی داشته و در صورت شکست به اطراف پرتاب نمی شوند.
تصویر شیشه نقاشی شده طرح سنتی ایرانی باغ تالار کاشانک