نقاشي روي شيشه كابينت مطابق سبك دكور منزل شما

شيشه هاي ويتراي با القاء حس دست ساز بودن، گرما بخش خانه آنتيك شما خواهد بود حتي اگر سبك دكور منزل شما مدرن است با مجموعه اي از شيشه هاي نقاشي شده، كابينت آشپزخانه خود را مانند تصوير دوست داشتني كنيد. براي افزايش جذابيت طرح مي توانيد از نور مخفي داخل ويترين استفاده كنيد.

کاربرد ویترای روی شیشه کابینت