تابلوی حضرت مريم (ع) و مسيح كودك

اين پنجره رنگي از ويتراي هاي قديمي فرانسه (سده 12)در كليساي شارتر است كه در اثر آتش سوزي سال 1194 دچار حريق شد و آسيب ديد. اكنون نيز در راهروي جنوبي كليسا قرار دارد.

وقتي راهب بزرگ كليساي سن دني در نزديكي پاريس براي نخستين بار شيشه هاي رنگي را در سده دوازده نصب كرد، چنين گفت:‌”… احساس مادي بشر مي تواند به چيزي ماوراي ماده هدايت شود.”

اين پنجره درخشان رنگين، داراي شكوه اسرار آميزي است كه آدمي را به روحانيتي عالي تر هدايت مي كند در اين پنجره، مادر مقدس (حضرت مريم) لباس آبي يخي رنگي به تن دارد و بر روي تختي بلند نشسته است و بچه اي (حضرت مسيح) را در بغل گرفته، كاملا در وسط قرار دارد. در اين ويتراي، فيگور حالتي سمبليك دارد كه معمولا در اكثر كارهاي هنري نيز به اين نحو به چشم مي خورد. لباس آبي مادر روي قرمز نارنجي زمينه قرار گرفته است. رنگ سرد آبي با زمينه گرم قرمز، آرامش و روحانيت او را القا مي كند كه مانند ستاره اي مي درخشد و زندگاني را نويد مي دهد. امروزه علم ثابت كرده است كه ستارگان آبي جوانتر از ستارگان قرمز هستند. مادر مقدس بچه را (كه او را فرزند خدا مي نامند و لباسي به رنگ قرمز پوشيده است) در بازوانش گرفته است.

فرشته هاي اطراف در حالي كه از نظر رنگي با توجه به تضاد سرد و گرم معرفي شده اند، هر يك وظيفه اي را به عهده دارند. تقريبا تمام جزئيات تابلو با رنگ هاي متضاد سرد و گرم رنگ آميزي شده است. اين پنجره هنگام تابش خورشيد نوراني و رنگارنگ مي شود و با تغيير زاويه تابش خورشيد، رنگ هاي آن تغيير مي كند و در هر ساعتي از روز به يك رنگ در مي آيد. نقاشي هاي روي اين شيشه هاي رنگي سبب شده است تا شيشه ها به آثار گران بها و پر ارزش تبديل شوند.